home
 
CLASSI MATERIA DOCENTI DATA ORA AULA
IV A MATEMATICA MINA VENERDI' 16 FEBBRAIO 14.30-16.30 AN02
VENERDI' 23 FEBBRAIO 14.30-16.30 AN02
           
IV B MATEMATICA MINA VENERDI' 16 FEBBRAIO 14.30-16.30 AN02
VENERDI' 23 FEBBRAIO 14.30-16.30 AN02
           
IV G MATEMATICA MINA VENERDI' 16 FEBBRAIO 14.30-16.30 AN02
VENERDI' 23 FEBBRAIO 14.30-16.30 AN02
           
IV D MATEMATICA MINA MERCOLEDI' 21 FEBBRAIO 14.30-16.30 2P15
VENERDI' 2 MARZO 14.30-16.30 2P15
           
IV E MATEMATICA MINA MERCOLEDI' 21 FEBBRAIO 14.30-16.30 2P15
VENERDI' 2 MARZO 14.30-16.30 2P15
           
IV F MATEMATICA MINA MERCOLEDI' 21 FEBBRAIO 14.30-16.30 3P05
VENERDI' 2 MARZO 14.30-16.30 3P05
           
QUINTE GINNASIO MATEMATICA DOLFINI VENERDI' 16 FEBBRAIO 14.30-16.30 AN04
VENERDI' 23 FEBBRAIO 14.30-16.30 AN04
           
PRIME LICEO MATEMATICA MINA MARTEDI' 20 FEBBRAIO 14.30-16.30 3P04
MARTEDI' 27 FEBBRAIO 14.30-16.30 3P04
           
SECONDE LICEO MATEMATICA TRABUCCHI MERCOLEDI' 21 FEBBRAIO 14.30-16.30 3P02
MERCOLEDI' 28 FEBBRAIO 14.30-16.30 3P02
Calendario Corsi di Recupero di Matematica
pubblicato in data
03.02.2018